MeteoPlus - profesjonalna prognoza pogody dla Ciebie i Twojej firmy. Biuro prognoz pogody i ekspertyz środowiskowych
Sprzedaż profesjonalnego sprzętu meteorologicznego
Dystrybucja automatyki pomiarowej do celów przemysłowych
Strona główna Galeria Linki O nas Kontakt

Ekspertyzy meteorologiczne

Doradztwo ubezpieczeniowe

Czy padłeś kiedykolwiek ofiarą odmowy wypłaty ubezpieczenia pomimo faktycznie poniesionych strat spowodowanych przez warunki pogodowe?

Dla rolnictwa i pozostałych sektorów
Oferujemy możliwość weryfikacji zapisów ubezpieczeniowych w kontekście zasadności ustalonych wartości progowych dla zjawisk uznawanych za potencjalnie generujące szkody. Doradzimy, czy wartości te nie są sztucznie zawyżone, a co z tym idzie, czy szkody nie będą występować poniżej tych progów. Co więcej, ocenimy czy są realne szanse na udowodnienie wystąpienia tego typu epizodów pogodowych w przypadku ich zaistnienia przy wykorzystaniu dostępnych danych meteorologicznych.

Jeżeli chcesz wystrzec się podpisania umowy ubezpieczeniowej, która nie daje Ci żadnej realnej ochrony, koniecznie skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci wybrać ofertę ubezpieczeniową, w której zapisy nie są abstrakcyjne, a wystąpienie "szkodliwych" zjawisk będzie możliwe do udowodnienia (dotyczy np. opadu nawalnego).

Ekspertyzy meteorologiczne

Jako profesjonalne biuro prognoz pogody, posiadające w swoich szeregach dyplomowanych specjalistów z dziedziny meteorologii i klimatologii, świadczymy usługi z zakresu przygotowania ekspertyz. Naszymi głównymi odbiorcami są klienci z szeroko rozumianego rolnictwa, ale także budownictwa czy też transportu i komunikacji. Na ich zlecenie wykonujemy obiektywne ekspertyzy potwierdzające lub wykluczające możliwość wystąpienia zjawisk pogodowych, np. powodujących straty w uprawach rolnych.

Metodyka przygotowania
Oferujemy najwyższą dostępną w Polsce jakość ekspertyz z zakresu meteorologii popartą dziedzinowym wykształceniem ponadmagisterskim naszych specjalistów. Współpracując z nami, nie otrzymujesz wyłącznie suchego raportu meteorologicznego, cytującego dane pomiarowe, lecz profesjonalną i kompleksową analizę zaistniałych warunków pogodowych. Każda przygotowana przez nas ekspertyza zawiera, zarówno analizę uwarunkowań synoptycznych, jak i tych zachodzących w mniejszej skali przestrzennej, np. lokalnej. Ekspertyzy posiadają dodatkowo wyraźnie wyszczególnioną interpretację z oszacowaniem prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk, jeśli nie wynika to jednoznacznie z pomiarów naziemnych. Bierzemy pełną odpowiedzialność za każdą ekspertyzę, udowadniając ją dodatkowo w przypadku prób ich podważenia.

Dane źródłowe
Każda ekspertyza sporządzana nawet przez najlepszych specjalistów będzie bezwartościowa w przypadku braku danych źródłowych lub ich niskiej jakości. Mając na uwadze fakt, że głównym dysponentem danych meteorologicznych w Polsce jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) to ta instytucja stanowi główne źródło wiarygodnych danych do sporządzanych przez nas ekspertyz. Gwarantujemy optymalny dobór rodzaju danych, które należy zakupić na potrzeby ekspertyzy z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego. Każdą ekspertyzę wspieramy dodatkowo danymi modelowymi, charakteryzującymi się ciągłością przestrzenną, a w wielu przypadkach posiadającymi porównywalną lub nawet większą wartość analityczną niż dane z rzadkiej sieci pomiarowej. Jednym z najważniejszych źródeł danych meteorologicznych, które obecnie wykorzystujemy w ekspertyzach meteorologicznych są dane radarowe (także satelitarne) – w naszych szeregach posiadamy specjalistę w tych dziedzinach meteorologii. Nieocenionym źródłem danych meteorologicznych może być prywatna, przynajmniej półprofesjonalna stacja meteorologiczna (pogodowa), pod warunkiem, że metodyka wykonywanych przez nią pomiarów (np. umiejscowienie) jest w pełni poprawna.
  • patrz półprofesjonalne stacje meteorologiczne
  • patrz certyfikacja amatorskich stacji meteorologicznych
Dlaczego warto?
  • ekspertyzy analityczne - a nie suche cytowanie danych pomiarowych z oddalonych lokalizacji,
  • najwyższa jakość - w przypadku prób podważenia ekspertyzy zapewniamy ich udowodnienie,
  • optymalny dobór danych pomiarowych - zakup niezbędnych do ekspertyzy danych z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego,
  • kompleksowość usług - zapewniamy również wsparcie od strony prawnej (w opcji).

Ekspertyzy klimatologiczne

W naszej szerokiej ofercie znajdują się również ekspertyzy klimatologiczne, wykonywane w celu optymalizacji procesu lokalizacji różnego rodzaju obiektów, w tym upraw. Jeżeli chcesz ograniczyć do minimum ryzyko, wynikające z niewłaściwego zlokalizowania obiektu w kontekście zagrożeń naturalnych, głównie pogodowych, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści wykonają odpowiednią analizę zagrożeń, zarówno w przypadku dostępności faktycznych, miejscowych danych pomiarowych, jak i w przypadku ich braku. W pierwszej z ww. sytuacji niezbędny jest zakup odpowiednich danych klimatologicznych, natomiast w drugiej, ekspertyza będzie miała charakter czysto teoretyczny i posługiwać się będzie rachunkiem prawdopodobieństwa.